A.I.A.S. di Carbonara di Nola
Comune di Carbonara di Nola
Stazione Carabinieri di Carbonara di Nola
A.I.A.S. di Carbonara di Nola
Uffici : • Ufficio di Via Rainone, 1 Carbonara di Nola (NA)
  Tel:
  0818253196

  Comune di Carbonara di Nola

  Notizie utili sul comune di Carbonara di Nola (NA)  N░ abitanti: 2025
  Altezza minima: 58
  Altezza massima: 759
  Altezza: 174
  Codice istat: 15
  Codice fiscale: B740
  Cap: 80030
  Prefisso: 81


  Frazioni appartenenti al comune  BATTAGLIA
  N░ Abitanti: 112
  Altezza: 89
  Cap: 80030
  Pref: 081

  Carbonara di Nola
  N░ Abitanti: 1786
  Altezza: 174
  Cap: 80030
  Pref: 081
  Sede comunale

  POZZOROMOLO
  N░ Abitanti: 127
  Altezza: 60
  Cap: 80030
  Pref: 081

  Vasca
  Altezza minima: 95
  Altezza massima: 100
  Cap: 80030
  Pref: 081


  Uffici : • Ufficio di Salita Municipio, 1 Carbonara di Nola (NA)
  Tel:
  0818253402
  0818254090
  0818253114
  Fax:
  0818253114

  Stazione Carabinieri di Carbonara di Nola
  Uffici : • Ufficio di Via Roma, 38 Carbonara di Nola (NA)
  Tel:
  0818253314
  Fax:
  0818253314 •